Kochana Mateczko prosimy o Twoje wstawiennictwo do Syna Twojego prosząc o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała,dary Ducha Świętego dla Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu z Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz dla s.Bernadety,s.Emanueli ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Sakramentek, br.Macieja Jabłońskiego Kapucyna Misjonarza, Seminarzysty Frazera Bellfielda, Sióstr Eucharystek, Sióstr Bernardynek, Sióstr Obliczanek, Sióstr Prezentek, Sióstr Loretanek, Sióstr Albertynek, Sióstr Zmartwychwstanek, Sióstr Pasjonatek, Sióstr Wizytek, Sióstr Felicjanek, Sióstr Norbertanek, Sióstr Benedyktynek,Sióstr Elżbietanek, Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Sióstr Karmelitanek,Sióstr Karmelitanek Bosych, Sióstr Redemptorystek, Sióstr Terezjanek, Sióstr Augustianek,Sióstr Klarysek Kapucynek, Sióstr Klarysek, Sióstr Urszulanek,Sióstr Szarytek,Sióstr Klawerianek, Sióstr Dominikanek, Sióstr Wspomożycielek Duszom Czyśćcowym, Sióstr Anuncjatek, Sióstr Franciszkanek, Sióstr Kamedułek, Sióstr Dominikanek Misjonarek a dla zmarłych Sióstr oraz członków ich rodzin prosimy o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego w Niebie.

Bóg zapłać Jadwiga Artur Anthony-Michael