Kochana Mateczko prosimy o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego w Niebie dla zmarłego śp. ks.Jana Pęzioła. Proszą Jadwiga i Artur