Matko Boża prosimy o Twoje wstawiennictwo do Syna Twojego prosząc o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała,dary Ducha Świętego dla Ojców, Braci Bernardynów, Braci Franciszkanów, Ojców, Braci Paulinów, Braci Kapucynów, Ojców, Braci Dominikanów, Księży Sercanów, Księży Michalitów, Księży Redemptorystów, Księży Salezjanów,a dla zmarłych Księży, Ojców, Braci oraz członków ich rodzin prosimy o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego w Niebie.

Bóg zapłać Jadwiga Artur Anthony-Michael