Matko Boża prosimy o Twoje wstawiennictwo do Syna Twojego prosząc o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała dla Zgromadzenia Sióstr Norbertanek z Imbramowic,a dla zmarłych śp.Matki Przeoryszy Faustyny Mari Przybysz, śp.s.Michaliny S.Osuch, śp.s.Genowefy J.Szydło, śp.s.Benigny Bańskiej oraz dla śp.Stanisława Szczerby prosimy o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego w Niebie.

Bóg zapłać Jadwiga Artur Anthony-Michael