Kochana Mateczko prosimy o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego w Niebie dla śp.Ludwika Krzystek,śp.Franciszka Krzystek,śp.Wiktora Krzystek,śp.Antoniego Krzystek,śp.Jakuba Krzystek,śp.Józefa Krzystek,śp.Józefy Pociechy,śp.Mari Kuźma,śp.Anieli Treit,śp.Bolesława Korczyńskiego,śp.Jadwigi Mireckiej,śp.Jana Korczyńskiego,śp.Magdaleny Woźniak,śp.Urszuli Mróz,śp.Tadeusza Treit,śp.Janusza Treit,śp.Zofi Krzystek,śp.Anny Krzystek,śp.Czesława Krzystek,śp.Zbigniewa Krzystek,śp.Eugeni Tabeau.
Proszą Jadwiga i Artur