Draga Gospe molim te da zamoliš svog sina da oslobodi mog brata Dragana r.2.3…ovisnsoti o sportskoj kladionici, klađenja, kocke …
Molim te draga Gospe za dobro zdravlje, zaposlenje i visok financijski blagoslov mome bratu Draganu …
Molim te draga Gospe za mog brata Dragana i poslodavaca mu Roberta da bude zdravlja, posla i novaca za mog brata Dragan u Robertovoj firmi uvjek …čuvaj draga Gospe mog brata Dragan dok radi, uvjek ga čuvaj ..
Draga Gospe molim te providi mome bratu Draganu lagano zaposlenje a dobre radne kolege i platu u novcu četri puta veću nego kod Roberta u Njemačkoj državnoj firmi, Bogu je sve moguće, možda landratsamt ili neka druga..Bogu je sve moguće, draga Gospe molim te moli dobrog Boga za mog brata Dragana on teško radi na baušteli, teške muške fizičke poslove…draga Gospe moli za njega …