Molim vas da molite za mog brata Dragana da se oslobodi ovisnosti o sportskoj kladionici, klađenja, kocke i pušenja cigara…
Molim vas da se molite za dobro zdravlje, dobro zaposlenje i dobar i visok financijsko novčani blagoslov za mog brata Dragana…
Molim vas da se molite za mog brata Dragana i poslodavca mu Roberta nek bude zdravlja, posla i novaca za Dragana kod Roberta u firmi …
Molim vas da se molite za moju mamu Nevenku, brata Dragana, mene Katarinu, pokoj duše moje bake Mande, pokoj duše moje tetke Ivke, pokoj duše našeg Ivana Ive, pokoj duše mog oca Stjepana pokoj duše Nikice D. …
Molim vas da se molite za Maria i bivšu civilnu ženu mu Snježu i oca mu Ivicu …pokoj duše strica mu Nike …
Molim vas da se molite za Andriju i mamu mu Pavu …pokoj duše sestrića od Andrije Grgura …
Molim vas da se molite za Gorana i curicu Brunu …pokoj duše Finke B
Molim vas da se molite za mog ujaka Marinka , te za moju tetku Maru …pokoj duše Kate R..mame od ujne Vere …
Molim vas da se molite za moje tetke Katu Kaju, Ljiljanu, Janju …
Molim vas da se molite za moje rodice Milenu, Tatjanu …
Molim vas da se molite za mog brata Dragana i radne kolege Tomislav, Tona, poslovođa Zoran misli se Ti Isuse za njih sviju …
Molim vas da se molite za Rosandu i Danijelu …
Molim vas da se molite za Mariju K., Milenka B. …
Molim vas da se molite za pokoj duše Vere školske od moje mame Nevenke i pokoj duše Ive S. …
Molim vas da se molite za pokoj duše mog oca Stjepana umro na svetog Josipa 2020 g. …
Molim vas da se molite za ujake Stipu i Fabijana …ujaka Alojza …
Molim vas da se molite za mene Katarinu za dobro zdravlje i za redovna mjesečna novčana primanja i to moja vlastita ….
Molim vas da se molite za kumčad Mariju, Gabrijelu, Mirka J. ….
Molim vas da se molite da moja mama Nevenka dobije veliku novčanu odštetu za saobrčajnu nesreću koju je imao nekad davno moj pokojni otac Stjepan …
Molim vas da se molite da moj brat Dragan dobije g.z.e.j.p.n.l.i.o.a.i.n.nj.l.B.j.s.m…Bože molim Te daj sreću mome bratu Draganu r.2.3. …
Molim vas da se molite za nas ….
Hvala …Bvb…Draga Gospe moli za nas …