Świta Apolonio proszę cię o wyjednanie laski, uzdrowienia moich zębów oraz dziąseł.