Matko Boża prosimy o Miłosierdzie Boże dla śp.Genowefy Wojtkowiak, śp.Matki Anicety Teresy Borkowskiej Loretanki, śp.Matki Teresy Pękali OCD,śp.s. Mari Korneli Kłosek OSE, śp.s.Mari Michaeli Bubik OSE.
Bóg zapłać Jadwiga i Artur